Colofon

Nieuwe waterwinning te Kruisland

Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het milieueffectrapport

Klant:

Brabant Water

Referentie:

BI8614-RHD-XX-XX-RP-X-0001-MER Kruisland

Status:

Definitief

Datum:

26 mei 2023

Titel iReport:

Nieuwe waterwinning te Kruisland

Ondertitel:

Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het milieueffectrapport

Referentie:

BI8614-RHD-XX-XX-RP-X-0001-MER Kruisland

Status:

Definitief

Datum:

26 mei 2023

Projectnaam:

MER Kruisland

Projectnummer:

BI8614

Auteur(s):

Marloes van Ginkel, Janine Leeuwis-Tolboom, Else Dieleman en Floris Verhagen

Opgesteld door:

Marloes van Ginkel, Janine Leeuwis-Tolboom, Floris Verhagen en Else Dieleman

Gecontroleerd door:

Paul Eijssen

Datum:

21 februari 2023

Goedgekeurd door:

Marjon Paas-van Oort

Datum:

24 mei 2023

Classificatie

Open

Behoudens andersluidende afspraken met de Opdrachtgever, mag niets uit dit iReport worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt of worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het iReport is vervaardigd. HaskoningDHV Nederland B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit iReport, anders dan jegens de Opdrachtgever.

Let op: dit document bevat persoonsgegevens van medewerkers van HaskoningDHV Nederland B.V. en dient voor publicatie of anderszins openbaar maken te worden geanonimiseerd.