Downloads

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Dit is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD); de eerste stap naar het milieueffectrapport (MER) voor de nieuwe waterwinning Kruisland. Gedupeerde Staten hebben de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) inmiddels vastgesteld.

Reactienota NRD

Dit is de reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de nieuwe waterwinning Kruisland. De NRD heeft van 5 juni t/m 17 juli 2023 ter inzage gelegen. In die periode kon iedereen hier via een zienswijze op reageren.