Waar draait het project om?

Door de grote druk op onze beschikbare zoetwaterbronnen staat een vanzelfsprekendheid van decennia ter discussie: waterbeschikbaarheid is niet altijd meer een vast gegeven.

Milieueffectrapportage voor zorgvuldige besluiten

Benodigde besluiten

De notitie Reikwijdte en Detailniveau

Deze notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is het eerste rapport dat wordt geschreven in de m.e.r.

Het knelpunt in West-Brabant

In het westen van Noord-Brabant wint en produceert Brabant Water drinkwater op vijf waterproductiebedrijven. Dat zijn Bergen op Zoom, Schijf, Wouw, Roosendaal en Seppe. Figuur 2 laat zien dat de vergunningen hier vrijwel volledig worden gebruikt.

De Brabantse drinkwatervoorziening

Brabant Water gebruikt grondwater als bron voor de drinkwatervoorziening, opgepompt uit de diepere lagen van de ondergrond. Deze bronnen worden beschermd door de bodem met dikke klei- en leemlagen, die werken als een natuurlijke afdichting.

Ontwikkeling van de drinkwatervraag in het verbruiksgebied Brabant Water

Bevolkingsgroei zet de drinkwatervoorziening verder onder druk. Volgens de laatste bevolkings- en woningbehoefteprognoses groeit de Brabantse bevolking tot 2040 met ruim 230.000 mensen, tot 2,79 miljoen inwoners1.

Het watersysteem onder druk

Noord-Brabant is een veelzijdige provincie: druk bebouwd en bewerkt gebied wordt er afgewisseld met waardevolle, al dan niet grondwaterafhankelijke, natuurgebieden.

Strategie om de toekomstige drinkwatervoorziening te garanderen

Brabant Water heeft de afspraken uit de Droogteagenda Brabant voor 2040 verwerkt in haar nieuwe ondernemingsstrategie.

Voorgeschiedenis

Brabant Water is al sinds 2018 op zoek naar een oplossing voor het capaciteitsknelpunt in West-Brabant.

Onderzochte locatiealternatieven op bestaande productielocaties

Bestaande productie uitbreiden

Toon meer resultaten