Gebruiksfase

Na de aanlegwerkzaamheden zijn alleen een aantal putdeksels en het transformatorgebouw zichtbaar. De foto in Figuur 13 laat zien hoe een winput op de bestaande winlocatie Seppe eruitziet.

Figuur 13. Foto winput op winlocatie Seppe

Rondom het puttenveld wijst de provincie een beschermingszone aan. Het doel van de beschermingszone is om te voorkomen dat de waterwinning verontreinigd raakt. Daarom gelden in een beschermingszone regels voor activiteiten in dit gebied, die zijn vastgelegd in de provinciale omgevingsverordening. De ligging en omvang van de beschermingszone worden in het MER beschreven.