Ontwikkeling van de drinkwatervraag in het verbruiksgebied Brabant Water

Bevolkingsgroei zet de drinkwatervoorziening verder onder druk. Volgens de laatste bevolkings- en woningbehoefteprognoses groeit de Brabantse bevolking tot 2040 met ruim 230.000 mensen, tot 2,79 miljoen inwoners[1]. Als gevolg van deze groei neemt ook de watervraag toe. Figuur 5 toont de voorspelling van Brabant Water hoe de watervraag zich tot 2040 gaat ontwikkelen. In de basisprognose verwacht Brabant Water een groei van 1% per jaar. Deze voorspelling is onder andere gebaseerd op de verwachte bevolkingsgroei en een gemiddeld meteorologisch jaar. Omdat economische, maatschappelijke en klimatologische ontwikkelingen de vraag naar drinkwater kunnen beïnvloeden, is er ook een boven- en ondergrens berekend.

De afbeelding laat de behoefteprognose van drinkwaterafzet tot en met 2040 in distributiegebied Brabant Water zien

Figuur 5. Behoefteprognose drinkwaterafzet t/m 2040 distributiegebied Brabant Water (de meteocorrectie is de ‘vertaling naar een gemiddeld meteorologisch jaar’)

  • 1 Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, Actualisering 2020