Tracéalternatieven voor de nieuwe transportleiding

In het MER worden wel tracéalternatieven voor de transportleiding om de waterwinning aan te sluiten op Wouw onderzocht. Daarvoor is in deze NRD een zoekgebied aangegeven en zijn uitgangspunten gedefinieerd. In samenspraak met grondeigenaren en/of grondgebruikers worden alternatieve tracés bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met andere leiding-ontwikkelingen in het gebied. In het MER worden de effecten van die tracéalternatieven onderzocht en wordt een voorkeurstracé bepaald.