Het knelpunt in West-Brabant

In het westen van Noord-Brabant wint en produceert Brabant Water drinkwater op vijf waterproductiebedrijven. Dat zijn Bergen op Zoom, Schijf, Wouw, Roosendaal en Seppe. Figuur 2 laat zien dat de vergunningen hier vrijwel volledig worden gebruikt. Er is sprake van een knelpunt tussen de watervraag en de vergunningscapaciteit voor de drinkwaterlevering.

Figuur 2. Waterproductiebedrijven van Brabant Water en waterbeschikbaarheid in West-Brabant

Op dit moment is er op geen van de vijf waterproductiebedrijven in West-Brabant 10% reservecapaciteit beschikbaar voor onvoorziene omstandigheden. Daardoor is de regio kwetsbaar voor onverwachte toename van de watervraag. Die vraag kan plotseling stijgen door bijvoorbeeld calamiteiten op andere productielocaties. Maar ook warme, droge zomers spelen vaker een rol. Een hete zomerdag tijdens een droge periode waarop iedereen tegelijkertijd water verbruikt, is voor Brabant Water vergelijkbaar met zwarte zaterdag. Een moment waarop de organisatie op de toppen van haar kunnen moet presteren. Verandert er niets in het aanbod, dan verwacht Brabant Water dat de reservecapaciteit in West-Brabant in 2025 minder dan 5% is en in 2030 slechts 3%. Bij een reservecapaciteit van minder dan 5% ontstaat er een acuut knelpunt.

De afgelopen jaren zijn knelpunten in West-Brabant opgevangen met leveringen vanaf andere productielocaties. De grens hiervan is ondertussen bereikt, want ook in het naastgelegen gebied is geen ruimte over. De oproep om zuinig om te gaan met drinkwater is daarmee actueler dan ooit. Daarom stimuleert Brabant Water bewuster watergebruik bij huishoudens en industrie, bijvoorbeeld met waterscans en besparingsadviezen. Om het afvlakken van de watervraag extra te onderstrepen, worden er de komende jaren innovatieve pilots uitgevoerd om ander water te leveren aan industrie en woningen voor laagwaardig gebruik en zet Brabant Water ook in op het terugwinnen van spoelwater en zuiveren tot drinkwater bij waterproductiebedrijf Wouw. Maar dan nog leidt waterbesparing van huishoudens en industrie niet tot zo’n afname van de watervraag dat het knelpunt wordt opgelost en zijn de reserves ontoereikend. Dit betekent dat er op korte termijn uitbreiding van de drinkwatercapaciteit in West-Brabant nodig is.