Onderdelen van de waterwinning Kruisland

De nieuwe waterwinning bestaat in feite uit drie onderdelen:

  1. Oppompen van het grondwater in het nieuwe puttenveld van Kruisland.

  2. Transport van het opgepompte grondwater met een nieuwe ondergrondse transportleiding naar het bestaande waterproductiebedrijf Wouw.

  3. Zuivering van het gewonnen grondwater, samen met het in Wouw gewonnen grondwater, tot drinkwater en distributie.

De eerste twee onderdelen vormen de voorgenomen activiteit van het MER. Het derde onderdeel, de zuivering op het bestaande waterproductiebedrijf Wouw, maakt geen onderdeel uit van de voorgenomen activiteit van dit MER.