De Brabantse drinkwatervoorziening

Brabant Water gebruikt grondwater als bron voor de drinkwatervoorziening, opgepompt uit de diepere lagen van de ondergrond. Deze bronnen worden beschermd door de bodem met dikke klei- en leemlagen, die werken als een natuurlijke afdichting. Zo biedt de ondergrond de beste bescherming tegen verontreiniging en kan grondwater met eenvoudige en energiezuinige technieken worden gezuiverd tot drinkwater. Bovendien zijn op de hoge gronden van Brabant geen grootschalige alternatieven beschikbaar. Hoewel Brabant Water wel gericht op zoek is naar alternatieve aanvullende bronnen, blijft grondwater daarom ook in de toekomst de belangrijkste bron voor drinkwater.

llustratie van de drinkwaterproductie: grondwaterwinning, zuivering en distributie naar consumenten

Figuur 3. Illustratie van de drinkwaterproductie: grondwaterwinning, zuivering en distributie naar consumenten

Grondwater kan dicht bij gebruikers worden gewonnen, waardoor het niet over lange afstanden getransporteerd hoeft te worden. Via beluchting, snelfiltratie en in een aantal gevallen ook via ontharding, wordt het grondwater vervolgens gezuiverd tot drinkwater en verpompt naar klanten. De waterproductiebedrijven liggen verspreid in de provincie, en hebben elk een eigen voorzieningsgebied. Figuur 4 toont de locaties waar het grondwater in de provincie wordt opgepompt met de beschermingszones die rondom de winlocatie zijn aangewezen.

Figuur 4. Winlocaties in de provincie Noord-Brabant

Naast Brabant Water wint ook Evides Waterbedrijf grondwater in West-Brabant. Evides levert drinkwater vanuit de Brabantse Wal (Halsteren, Huijbergen en Ossendrecht) aan bewoners van de kernen Putte, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht, Huijbergen, Lepelstraat en Halsteren. Bewoners in Midden-Zeeland (Tholen, Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren) en Oost-Zeeuws-Vlaanderen ontvangen deels drinkwater van de Brabantse Wal. Samen met partners werkt Evides aan een robuust watersysteem en aan het versterken van natuur op de Brabantse Wal. Om aan de stijgende drinkwatervraag te kunnen blijven voldoen, zoekt ook Evides momenteel naar andere aanvullende bronnen voor drinkwater voor Midden-Zeeland.