Waar draait het project om?

Door de grote druk op onze beschikbare zoetwaterbronnen staat een vanzelfsprekendheid van decennia ter discussie: waterbeschikbaarheid is niet altijd meer een vast gegeven.

Milieueffectrapportage voor zorgvuldige besluiten

Benodigde besluiten

De notitie Reikwijdte en Detailniveau

Deze notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is het eerste rapport dat wordt geschreven in de m.e.r.